Bij confrontatie met kanker, staat het werk veelal niet op de voorgrond.Het eerste wat telt is het bestrijden van de ziekte en het overleven. De gezondheid en het gezin staan centraal, over werkhervatting wordt pas later nagedacht.

Is dat niet te laat? Wat mag de werknemer verwachten van de werkgever? Hoe ga je om met collega’s? Wat zijn de financiële gevolgen? Voor antwoord op deze én andere vragen staan verschillende arbo-professionals, ervaringsdeskundige, coaches en een arbeidsrechtelijk adviseur tot de beschikking.

Het CLMK is gespecialiseerd in werken en kanker en ondersteunt de persoon en diens directe (werk)omgeving. Persoonlijk, resultaatgericht, transparant, onafhankelijk, eerlijk over werk en financiën, eerlijk over rechten en plichten. Kanker en werk is altijd MAATWERK, een specialisme van het CLMK!

Heeft u vragen of wilt weten wat de gevolgen voor u kunnen zijn? Neem dan gerust vrijblijvend contact met ons op via info@clmk.nl of via 0592-342660.