Werk is naast belasting ook een stabiliserende factor en voor velen een bron van plezier en zingeving aan het bestaan. Daarnaast is werk en behoud van werk ook van financieel belang. Steeds vaker komen gezinnen in financiële problemen als gevolg van het doorgemaakte ziekteproces en het verlies van werk. 

2 mannen fabriek

Het Centrum Leven Met Kanker geeft eerlijke en transparante informatie aan:

 

Het CLMK is gespecialiseerd in werken en kanker en ondersteunt de persoon en diens directe (werk)omgeving. Persoonlijk, resultaatgericht, transparant, onafhankelijk, eerlijk over werk en financiën, eerlijk over rechten en plichten. Kanker en werk is altijd MAATWERK, een specialisme van het CLMK!