Wat : Stoppen met verslavende gewoontes of vervelende rituelen
Voor wie : Mensen met kanker of hun naasten
Door wie : Psycholoog
Hoe : Individuele gesprekken
Hoe vaak : Vijf keer

Inhoud:

Kanker heeft soms tot gevolg dat mensen doorschieten in het gebruik van verslavende middelen (zoals het drinken van alcohol) of in het uitvoeren van verslavende gewoontes (zoals internetten of het uitvoeren van bepaalde rituelen).

Gelukkig zijn er effectieve programma’s om dergelijke gewoontes te stoppen en te vervangen door een alternatief.

Samen met de psycholoog brengt u nauwkeurig in kaart wanneer, waarom en hoe u bepaald gedrag te vaak vertoont en wat u in plaats daarvan kunt doen. Vervolgens oefent u met het afbouwen van de verslavende gewoontes of vervelende rituelen en het uitbreiden van alternatief gedrag. U oefent thuis en evalueert de voortgang met uw psycholoog.