Wat Leren Leven met Kanker (voor patiënten)
Voor wie : Partners
Door wie : Psycholoog
Hoe : Relatiegesprekken
Hoe vaak : 10x

Inhoud:

De gemeenschappelijke deler die de deelnemers met elkaar verbindt is dat zij allen kanker hebben (gehad). Door je aan  lotgenoten te spiegelen en naar elkaars verhalen te luisteren neemt de her- en erkenning toe. Niet de feiten maar de beleving van ieders verhaal staat centraal en ieders therapeutische proces vindt plaats binnen deze vorm van groepstherapie.

Er is aandacht voor het patiënt-zijn. Dit betekent dat er tijdens de groepsbijeenkomsten wordt stilgestaan bij de beleving van de diagnose, de behandelingen en bij het omgaan met de gevolgen van kanker. Daarnaast wordt er stilgestaan bij het complete ‘zijn’: hoe ga ik om met mijn ziekte, wat kan ik zelf doen, welke waarden zijn voor mijn kwaliteit van leven relevant? Wie ben ik nu kanker een rol speelt in mijn leven?

Belangrijke thema’s in de groep zijn: regie, compassie, veranderende relaties, omgaan met een veranderd lichaam en intimiteit, genieten, omgaan met eindigheid en zingeving.

Er wordt psycho-educatie geboden en nieuwe vaardigheden kunnen worden aangeleerd betreffende het omgaan met kanker.

Doelen: Steun van lotgenoten, regie nemen in het omgaan met kanker, zelfaanvaarding, omgaan met emoties, lichaam en energie, (her)vinden van een levensdoel en zingeving, genieten, omgaan met belangrijke anderen en stilte vinden in en bij jezelf.