Regelmatig bewegen ervoor zorgt dat de conditie beter blijft en de kans op ernstige vermoeidheid (waar veel mensen na de behandeling van kanker last van hebben) kleiner wordt.

Voor elke Nederlander is het belangrijk om dagelijks 30 minuten te bewegen. Tijdens de chemotherapie voelt u zich waarschijnlijk niet elke dag even fit en is het belangrijk dat u leert omgaan met deze wisselende belastbaarheid. Naast de conditie- en spierkrachttraining bespreken wij tijdens de trainingen ook met u hoe u in het dagelijks leven optimaal kunt omgaan met uw energie.

De fysieke programma`s bestaan uit diensten gericht op bewegen en voeding. In de diverse stadia van kanker is er een andere behoefte aan specifieke begeleiding.

Tijdens de behandelfase is vooral de hersteltraining en gewichtsherstel belangrijk en in de nazorgfase vooral de begeleiding en de training naar of in werk met een gezonde leefstijl.

Fysieke programma’s